PLC Mitsubishi FX3UC

CPU Mitsubishi FX3UC series: Có thể kiểm soát I / O : 16 - 384 điểm với I / O từ xa CC-Link hoặc AS-i, đơn vị chính I / O: 16/32/48/64/80/128 điểm

- Khối CPU Mitsubishi FX3UC series: Bảng mở rộng giao tiếp có thể trao đổi gắn kết trực tiếp vào thiết bị chính (USB, RS-232C, RS-422, RS-485)

- Khối CPU Mitsubishi FX3UC series: bộ nhớ chương trình 64.000 bước

- Ứng dụng Khối CPU Mitsubishi FX3UC series: Nhà máy bia, chất bán dẫn, bao bì, đốt rác thải.


MODEL CÙNG LOẠI PLC FX3UC: FX3UC-16MT/D, FX3UC-32MT/D, FX3UC-64MT/D, FX3UC-96MT/D, FX3UC-16MT/DSS, FX3UC-32MT/DSS, FX3UC-64MT/DSS, FX3UC-96MT/DSS, FX3UC-16MR/D-T, FX3UC16MR/DS-T, FX3UC-32MT-LT-2, FX3UC-32MT-LT, FX3UC-4AD, FX3UC-1PS5V