PLC Mitsubishi FX1S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI FX1S

- PLC Mitsu FX1S có Điện áp nguồn cung cấp: 100-230VAC hoặc 12-24VDC ( Ít phổ biến )

- PLC Mitsu FX1S có Bộ nhớ chương trình: 2000 bước

- Kết nối truyền thông: chuẩn RS422

- PLC Mitsu FX1S có Bộ đếm tốc độ cao: 1 phase: 6 đầu vào max. 60KHZ, 2 phases: 2 đầu vào max. 30KHZ

- Loại ngõ ra: relay, transistor

- PLC Mitsu FX1S tích hợp ngõ ra Phát xung tốc độ cao: 2 chân phát xung max.100khz

- Tổng I/O: 10,14,20 hoặc 30 I/O

- PLC Mitsu FX1S Không có khả năng mở rộng thêm module chức năng.

DOWLOAD CATALOGUE VÀ PHẦN MỀM PLC MITSUBISHI FX1S

FX1N Catalogue: Download

Model PLC FX1S: FX1S-10MR-001, FX1S-10MR-D, FX1S-10MT-001, FX1S-14MR-001, FX1S-14MT-001, FX1S-20MR-001, FX1S-20MT-001, FX1S-30MR-001, FX1S-30MT-001. FX1S-10MR-ES/UL FX1S-14MR-ES/UL FX1S-20MR-ES/UL FX1S-30MR-ES/UL FX1S-10MR-DS FX1S-14MR-DS FX1S-20MR-DS FX1S-30MR-DS FX1S-10MT-ESS/UL FX1S-14MT-ESS/UL FX1S-20MT-ESS/UL FX1S-30MT-ESS/UL FX1S-10MT-DSS FX1S-14MT-DSS FX1S-20MT-DSS FX1S-30MT-DSS

Cách đọc mã hàng: