PLC Mitsubishi FX3S

Bộ điều khiển lập trình PLC FX3S Mitsubishi là một dòng sản phẩm của tập đoàn Misubishi hàng đầu Nhật Bản. Được tích hợp nhiều tính năng, có ưu điểm tiện lợi khi sử dụng nên thường được dùng trong công nghiệp, sản xuất.

Mitsubishi Electric giới thiệu FX3S bộ điều khiển logic lập trình mới. Các thuộc tính đáng chú ý của PLC FX3S là tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Nó cho phép người dùng chỉ chọn chức năng cần thiết để thực hiện một ứng dụng cụ thể, tiết kiệm tối ưu chi phí phần cứng.

Dòng PLC Mitsubishi cung cấp đầy đủ chức năng điều khiển, đầu vào tốc độ cao tích hợp đầu ra rơle có sẵn, và nhiều cổng giao tiếp tích hợp khác. Nó cũng bao gồm các tùy chọn mở rộng cho thông tin liên lạc, tương tự điều khiển. Là một series của FX3, FX3S có thể sử dụng nhiều chương trình tài nguyên có sẵn cho FX3 khác. Điều này làm giảm đáng kể thời gian và chi phí cho việc thiết lập hệ thống.

Đối với dòng PLC FX3S. Chúng ta có thể phân chia theo từng nhóm dựa trên số I/O và nguồn cấp là 220-240V AC. Với dòng DC 24VAC thì không sản xuất nên sẽ không đề cập:

* Loại 10 I/O:

+ FX3S-10MR/ES. 6 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 4 ngõ ra Relay.

+ FX3S-10MT/ES. 6 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 4 ngõ ra Transitor(sink).

+ FX3S-10MT/ESS. 6 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 4 ngõ ra Transitor(source).

* Loại 14 I/O:

+ FX3S-14MR/ES. 8 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 6 ngõ ra Relay.

+ FX3S-14MT/ES. 8 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 6 ngõ ra Transitor(sink).

+ FX3S-14MT/ESS. 8 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 6 ngõ ra Transitor(source).

* Loại 20 I/O:

+ FX3S-20MR/ES. 12 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 8 ngõ ra Relay.

+ FX3S-20MT/ES. 12 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 8 ngõ ra Transitor(sink).

+ FX3S-20MT/ESS. 12 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 48ngõ ra Transitor(source).

* Loại 30 I/O:

+ FX3S-30MR/ES. 16 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 14 ngõ ra Relay.

+ FX3S-30MT/ES. 16 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 14 ngõ ra Transitor(sink).

+ FX3S-30MT/ESS. 16 Ngõ vào-24V DC(sink/source), 14 ngõ ra Transitor(source).

Thông số kĩ thuật chung:

- Hỗ trợ giao tiếp Chuẩn Rs485(Module:FX3G-485-BD), Rs232 (Module:FX3G-232-BD), Rs422 (Module:FX3G-422-BD).

- Hỗ trợ mở rộng: Chỉ hỗ trợ trên board chính.

- Bộ nhớ lập trình: 16000 step. Có thể chứa 4000 steps.

- Thời gian để thực hiện 1 lênh: 0.21μs/lệnh.

- Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ:

+ Step ladder.

+ Instruction list.

+ SFC.

- Mật khẩu bảo vệ chương trình là 3 lớp.

- Relay nội( Internal Relay ): 1536 Relay.

- Ô nhớ làm việc ( Data Register ): 3000 Relay.

- Timer: 138.

- Counter: 67.

- Độc xung tốc độ cao(High speed counter): 2 ngõ vào, có tốc độ đọc lên đến 60Khz. 4 ngõ vào, có tốc độ đọc lên đến 10Khz.

Mã hàng:

FX3S-10MR/ES • FX3S-14MR/ES • FX3S-20MR/ES • FX3S-30MR/ES • FX3S-30MR/ES-2AD • FX3S-10MR/DS • FX3S-14MR/DS • FX3S-20MR/DS • FX3S-30MR/DS • FX3S-10MT/ES(S) • FX3S-14MT/ES(S) • FX3S-20MT/ES(S) • FX3S-30MT/ES(S) • FX3S-30MT/ES(S)-2AD • FX3S-10MT/DS(S) • FX3S-14MT/DS(S) • FX3S-20MT/DS(S) • FX3S-30MT/DS(S)