Module DVP06XA-S

Module PLC Delta DVP06XA-S (4 Analog Input, 2 Analog Output) dùng để gắn mở rộng cho các dòng PLC Dạng Slim như SS2, SA2, SV2, ...Nó được dùng rất phổ biến nếu như dùng nhiều Analog, thì nó sẽ là giải pháp kinh tế hơn so với gắn nhiều mô đun DVP04AD-S hoặc DVP04DA-S chưa tính sẽ tiết kiệm được không gian lắp tủ.

Đặc tính kỹ thuật:

Analog I/O Module DVP06XA-S DELTA

- Model: S Series Digital / Analog Module

- Tổng I/O: 6

- 4 Ngõ vào analog, 2 ngõ ra analog

Sử dụng để mở rộng thêm cổng Analog cho PLC Delta dạng Slim : DVP-SS, DVP-SS2 : DVP14SS11R, DVP14SS11T, DVP14SS11R2, DVP14SS11T2, DVP14SS211R, DVP14SS211T, DVP14SS211R2, DVP14SS211T2, ... DVP-SA : DVP12SA11R, DVP12SA11T, DVP12SA211R, DVP12SA211T. DVP-SX : DVP10SX11R, DVP10SX11T, DVP20SX211R, DVP20SX211T, ... DVP-SC : DVP12SC11R, DVP12SC11T, ... DVP-SV : DVP28SV11R, DVP28SV11T, DVP28SV11R2, DVP28SV11T2, ...