PLC Delta DVP10SX

PLC Delta DVP10SX là dòng PLC dạng module tích hợp nhỏ gọn, hỗ trợ ngõ vào/ra digital và built in nhiều kênh In/Out analog.

Đặc tính kỹ thuật của PLC Delta DVP10SX :

· MPU points: 10 (4DI/2DO, 2AI/2AO)

· Max. I/O points: 230

· Dung lượng chương trình: 8K Steps

· Công truyền thông: Built-in RS-232 và RS-485, tương thích với chuẩn MODBUS ASCII / RTU giao tiếp Protocol.

· Xung tốc độ cao ở ngõ ra: PLC Delta DVP10SX hỗ trợ xung ngõ ra tốc độ cao 2-point (Y0, Y1) hoạt động độc lập (Y0 đạt đến tốc độ 50KHz, Y1 với tốc độ lên đến 10KHz)

· Built-in bộ đếm tốc độ cao

· Độ rộng băng thông có liên quan đến dãy tối đa (max) của bộ đếm đơn

Thông số kỹ thuật của PLC Delta DVP10SX :

+ Built-in RS485, RTC, 2 point analog volume.

+ 8000 bước chương trình,

+ 32 lệnh tuần tự cơ bản

+ 168 lệnh ứng dụng

+ 4096 bit làm việc

+ 5000 thanh ghi dữ liệu

+ 256 Timer (T0~T127)

+ 200 Counter 16bit (C0~C199)

+ 50 high-speed counter 32bit, single phase 30KHz, AB phase 7KHz

+ 1 ngõ ra xung tốc độ cao 50kHz

+ 64 Pointer (P0~P63) để gọi chương trình con và các ngắt ngoài

+ Kết nối được với 8 Module mở rộng: AD, DA, XA, TC, PT.


Data sheet PLC Delta DVP-10SX: Dowload


Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

Phần mềm lập trình PLC Delta: Download

Hướng dẫn lập trình PLC Delta: Download

Ví dụ lập trình PLC Delta: Download