Module PLC Delta DVP16SP11T

  • Mở rộng thêm 8 ngõ vào + 8 ngõ ra cho PLC.

  • Có thể tùy chọn DVP16SP11T để mở rộng 8 cổng ra dạng Transistor hoặc DVP16SP11R để mở rộng 8 ngõ ra Relay

  • Dùng cho PLC DVP14SS11R, DVP14SS11T, DVP14SS211R, DVP14SS211T, DVP12SA11R, DVP12SA11T, DVP12SA211R, DVP12SA211T, DVP10SX11R, DVP10SX11T, DVP20SX211R, DVP20SX211T, DVP12SC11R, DVP12SC11T, DVP12SE11R, DVP12SE11T của hãng Delta.

  • Không cần cấp nguồn, sử dụng trực tiếp ghép nối với PLC.

  • Không giới hạn số lượng module ghép vào PLC.