1. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tất cả các khách hàng đã sử dụng hoặc chưa sử dụng sản phẩm của Catec

- Các đối tác, đại lý, nhà phân phối của Catec

2. CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại: khách hàng điện thoại trực tiếp cho bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận kinh doanh chuyên trách hoặc hotline. Trong trường hợp gọi vào số Hotline, vui lòng để lại đầy đủ thông tin, bộ phận hỗ trợ sẽ gọi lại ngay.

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại nhà máy khách hàng: bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tới nhà máy / hiện trường để hỗ trợ lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn … cho khách hàng.

- Các chương trình training - đào tạo: được tổ chức theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

- Chi phí hỗ trợ tại hiện trường hoặc training đào tạo cho khách hàng sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể theo thỏa thuận giữa 2 bên.

3. THỜI GIAN ĐÁP ỨNG

- Hỗ trợ qua điện thoại hoặc online 24/24h.

- Hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường trong thời gian làm việc bình thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ

- Về phía nhân viên hỗ trợ kỹ thuật:

- Hỗ trợ chính xác, đầy đủ, trường hợp không thuộc chuyên môn phải chuyển cho bộ phận chuyên trách.

- Có quyền từ chối nếu nội dung yêu cầu không liên quan hoặc không thuộc phạm vi công việc.

- Là người chịu trách nhiệm cao nhất trước khách hàng và trước công ty.

- Về phía khách hàng:

- Có quyền yêu cầu chuyển sang cấp cao hơn nếu thấy nội dung hỗ trợ không đảm bảo.

- Có quyền góp ý, khiếu nại về thái độ, tác phong, chất lượng hỗ trợ kỹ thuật.