Màn hình Mitsubishi GOT2000

DOWLOAD CATALOGUE VÀ PHẦN MỀM PLC MITSUBISHI FX1S

- Catalogue: GOT2000 Catalogue

- Manual: GOT2000 User’s Manual

- Phần mềm lập trình: GT Designer 3