Servo Mitsubishi‎ > ‎

Servo Mitsubishi MR-J2S Servo Mitsubishi MR-J2S là dòng Servo Mitsubishi cơ bản, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của 1 ứng dụng cần dùng Servo. Nguồn điện cấp cung cấp 1/3 pha 220Vac, 3 pha 380vac, độ phân giải Encoder 17-bit, có đủ 3 chế độ điều khiển vị trí, tốc độ, momen. Tốc độ vòng quay tối đa 6000 rpm, có khả năng kết nối mạng CC-Link hoặc SSCNET

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHÍNH CỦA SERVO MITSUBISHI MR-J2S

- Nguồn cấp: 1 pha 110Vac, 1/3 pha 220Vac, 3 pha 380Vac
- Phương pháp điểu khiển: Điều chế độ rộng xung (PWM) / Điều chỉnh dòng điện
- Các chế độ điều khiển: Điều khiển Vị trí/Tốc độ/Momen (P-S-T).
- Độ phân giải Encoder: 17 bit (131.072 p/rev)
- Tốc độ tối đa: 6000 rpm
- Khả năng kết nối mạng CC-Link hoặc SSCNET 0.888ms
- Kết nối với máy tính: Cáp USB-MR-CPCAT-CBL3M
- Phần mềm giám sát và cài đặt thông số: MR Configurator MRZJW3-SETUP161E

Tải tài liệu AC Servo Mitsubishi MR-J2S

Catalogue:  Download
Manual:  Download

Comments